Famiris

Iriscare in het kort tijdens een training LUSS

Op dinsdag 21 januari organiseerde het LUSS (de Franstalige federatie van patiënten- en gezinsverenigingen en de woordvoerder van de gebruikers van de gezondheidsdiensten) een infomoment om het administratieve landschap van het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te leggen aan de verenigingen.

Experts van Iriscare en het Verenigd College hebben de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake gezondheid uitgelegd. Verder besteden ze ook aandacht aan de organisatie van Iriscare en de diensten van het College. Zo gaven ze ook aan op welke diensten verenigingen beroep kunnen doen, afhankelijk van het onderwerp in kwestie. Aan het einde van de infosessie was er tijd voor vragen, maar voor we daaraan toe kwamen legden onze experten uit hoe burgers (en bij uitbreiding verenigingen) contact kunnen opnemen met de GGC om hun stem te laten horen.