Famiris myIriscare Klachten

Resultaten van de studie over het Brusselse kinderbijslagsysteem

Als gevolg van de 6de Staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslag op 1 januari 2019 overgeheveld naar de deelentiteiten. Het Brussels Gewest (BHG) volgt op 1 januari 2020. Iriscare neemt op 1 januari 2020 het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag over.

In oktober 2017 heeft BSI Brussels een studie gepubliceerd over het toekomstig model van de kinderbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De studie onderzocht de problemen en knelpunten die gepaard gaan met het invoeren van een nieuw kinderbijslagsysteem in Brussel.

Op basis van de problemen en knelpunten die naar voor kwamen in dat onderzoek werkte Iriscare een aantal modellen uit.  Uit deze studie blijkt dat het kinderbijslagsysteem dat uiteindelijk weerhouden is, de beste resultaten vertoont.

Het mag duidelijk zijn dat Brussel deze hervorming heeft aangegrepen om het gezinsbeleid optimaal aan te passen aan de sociale en demografische kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ter illustratie: het armoederisico bij de Brusselse bevolking (30,9%) is dubbel zo hoog als dat van de Belgische bevolking (15,5%). Daarnaast wordt bijna de helft (41,5%) van de Brusselse kinderen geboren in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Dit in vergelijking met slechts 18,8% voor België in zijn geheel.

Op dit moment ligt de ordonnantie van het Brusselse kinderbijslagsysteem voor ter bespreking bij de Parlementaire Commissie Sociale zaken van de Verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Meer info? Lees de volledige studie of bekijk het overzicht met enkele resultaten van de studie (presentatie Wim Van Lancker).