Famiris myIriscare Klachten

FAQ – CST in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

Laatste update : 8 oktober 2021

Vanaf welke leeftijd moet ik een CST voorleggen om een bewoner van een rusthuis/rust- en verzorgingstehuis te kunnen bezoeken?

Vanaf 12 jaar.

Moeten alle bezoekers een CST kunnen voorleggen?

Ja. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze regel, namelijk:

  • stagiairs die diensten verlenen aan de bewoners, want zij kunnen worden gelijkgesteld met het personeel van het rusthuis/rust- en verzorgingstehuis.
  • bezoekers van bewoners die aan het einde van hun leven zijn aanbeland, palliatieve zorg krijgen of aan het afglijdingssyndroom lijden, na een beoordeling door de Coördinerend arts/Referentie-arts, of door de behandelend arts in overleg met hen;
  • externe zorgverleners, m.a.w. beroepsbeoefenaars die een therapeutische relatie hebben met de bewoners, met inbegrip van de behandelende arts(en) en medisch pedicuristen;
  • bezorgers, leveranciers, technici die onderhoud komen doen, alle vakmensen enz. die niet in contact komen met de bewoners;
  • bij urgente interventies: ambulanciers, brandweerlui, politieagenten, personeel van de MUG, …

Kappers, animatoren, enz. vallen dus wel degelijk onder de verplichting om een geldig CST voor te leggen bij elk bezoek aan het rusthuis/rust- en verzorgingstehuis, want zij komen in contact met de bewoners.

Hetzelfde geldt voor bezoekers die uit een dagcentrum komen, zelfs als dit aan het rusthuis/rust- en verzorgingstehuis verbonden is: ook zij moeten bij elk bezoek een geldig CST tonen om toegang te krijgen tot het rusthuis/rust- en verzorgingstehuis.

Het is aan de coördinerend arts of referentie-arts om de situatie van bezoekers die wonen in assistentiewoningen die aan een rusthuis/rust- en verzorgingstehuis verbonden zijn te beoordelen, en zo te bepalen of zij een geldig CST moeten voorleggen om toegang te krijgen tot het rusthuis/rust- en verzorgingstehuis.

In de instellingen waarop de omzendbrief betrekking heeft, zal een CST worden gevraagd aan bezoekers vanaf 12 jaar.

Moet ik mijn CST tonen bij elk bezoek aan het rusthuis/rust- en verzorgingstehuis?

Ja. Het resultaat van de controle via CovidScanBE geeft enkel aan of het CST op dat moment geldig is, maar geeft niet aan of deze geldigheid gekoppeld is aan een volledige vaccinatie, een eerdere besmetting of een negatieve PCR-test.

Het CST van de bezoekers moet daarom bij elk bezoek aan de ingang worden gecontroleerd.

Moet ik de afstands- en hygiënemaatregelen blijven naleven?

Ja. Het Covid Safe Ticket is een instrument om gezondheidsrisico’s te beheren, als aanvulling op vaccinatie. Het heeft tot doel de gezondheid van de bevolking te beschermen in situaties waar er nauwe fysieke contacten zijn. In rusthuizen/rust- en verzorgingstehuizen moet de verplichting voor bezoekers om een CST voor te leggen, de barrières helpen versterken die de mate waarin het virus in de instelling kan binnenkomen en circuleren, beperken.
Je moet daarom de afstands- en hygiënemaatregelen blijven volgen, ondanks een geldig CST.