Famiris myIriscare Klachten

Bestelling vaccins COVID-19

Zorgcollectiviteiten kunnen in overleg met de coördinerend arts een vaccinatiesessie voor de bewoners organiseren. De arts kan COVID vaccins bekomen via één van de apotheken waarvan de volledige lijst terug te vinden is via deze link Vaccinatie in de apotheek – UPB-AVB. In overleg met de apotheker zijn verschillende werkingen mogelijk.

Tijdens een officiële vaccinatiecampagne kan de zorgcollectiviteit eveneens opteren voor de levering van een aantal flacons. De bestelling daarvan verloopt via het platform http://moborg.brussels.doctena.be/nl. Een toegangscode kan aangevraagd worden per mail naar vacci-hyg@ggc.brussels.

Tot slot nog deze vuistregels:

  • Er is steeds een voorschrift nodig voor de aflevering van vaccins.
  • De specifieke bewaar- en transportcondities, zoals bijvoorbeeld de koude keten, dienen gerespecteerd te worden. COVID vaccins moeten zo snel mogelijk gebruikt worden. Stockage van vaccins is niet toegestaan.
  • De registratie van de vaccinaties dient te gebeuren in Vaccinnet door de arts onder de eerder meegedeelde COV-code.
  • Op de website van het European Medicines Agency (EMA) staat altijd de meest recente informatie omtrent de verschillende COVID vaccins. COVID-19 vaccines | European Medicines Agency (europa.eu)
  • De Health Academy staat ter uwer beschikking voor bezoeken, audits, raad, e-learning etc.
Expertise Telefoonnummer E-mailadres
Medisch 0490 67 23 37 Health.academy@ccc.brussels
Farmaceutisch 0470 66 39 23 Health.academy@ccc.brussels
Bevoorrading 0491 86 96 55 Vacci-hub@ccc.brussels