Famiris myIriscare Klachten

“Les Griottes”, een participatieve woonvorm voor ouderen

Iriscare bezocht de participatieve woonvorm “Des Griottes” in Schaarbeek. Er vond een interessante uitwisseling plaats rond de bestaande praktijken en alternatieven in de ouderensector in Brussel.

“Les Griottes” opende zijn deuren in november 2020 en is een participatieve woonvorm voor ouderen die door de vzw Seniors@Home wordt gecoördineerd. Dat initiatief vormt een antwoord op de problematiek van kwetsbare en eenzame ouderen. Tania Dekens, de leidend ambtenaar van Iriscare, bracht een bezoek aan die alternatieve woonvorm voor ouderen.

37 studio’s

De participatieve woonvorm “Des Griottes” bevindt zich in een voormalig rusthuis in Schaarbeek. De woonvorm wil betaalbaar blijven met een maandprijs van ongeveer 500 euro. “Les Griottes” krijgt met name financiële steun van een sociaal verhuurkantoor (SVK). “Het is een publiek-private samenwerking die werkt en die ik aanmoedig,” zegt Jean-Jacques Delens, de oprichter van de vzw Seniors@Home. De participatieve woonvorm telt naast 37 studio’s ook een verdieping voor een gezin dat deelneemt aan bepaalde evenementen.

Elke bewoner is zelfstandig en heeft een studio met sanitair en een kitchenette. De gemeenschappelijke ruimten zijn erg belangrijk in “Les Griottes” en bieden plaats voor talrijke activiteiten: filmavonden, scrabble, pingpong, creatieve workshops, gymnastiek, samen de gemeenschappelijke maaltijden bereiden, enz. Verder is er ook een gedeelde tuin en een moestuin. “De bewoners worden aangemoedigd om deel te nemen aan die groepsactiviteiten, maar dat is niet verplicht,” zegt Jean-Jacques Delens.

Een open concept

Géraldine de Borman is de verantwoordelijke van de vzw Seniors@Home en coördinator van “Les Griottes”, waar iedereen zijn steentje bijdraagt. “Ik probeer zo goed mogelijk met onze bewoners om te gaan,” legt Géraldine de Borman uit. “Ouderen spelen een belangrijke rol. Ze zijn bijvoorbeeld waardevolle getuigen voor jongeren.

“Les Griottes” staat open voor de buitenwereld en er ontstaat spontaan interactie met de buurt. Zo komt Jean, een buurman, kleine klusjes doen om te helpen.

Eén project… einde verhaal?

De participatieve woonvorm “Des Griottes” heeft een wachtlijst, maar Jean-Jacques Delens hoopt dat andere soortgelijke projecten zullen worden opgestart. “Ik hoop dat het aanstekelijk werkt,” zegt hij. Zijn persoonlijke ervaringen vormden de drijfveer om de uitdaging aan te gaan een participatieve woonvorm te creëren. “We willen eenzaamheid en isolement tegengaan. Hier kunnen mensen zingeving vinden. Iedereen heeft talenten. Hier krijgen mensen de kans om ze te gebruiken en zich gewaardeerd te voelen.

Goed samenwerken en overleggen met de verschillende actoren van de sector over bestaande praktijken en mogelijke alternatieven is essentieel. De zorg en ondersteuning voor onze ouderen verbeteren en hun levenskwaliteit verhogen staat centraal bij Iriscare.