Famiris myIriscare Klachten

Iriscare aanwezig bij een reflectieochtend over sociale serviceresidenties

Op dinsdag 31 januari 2023 organiseerden CSD Bruxelles, Bras dessus Bras dessous en Senior Montessori een reflectieochtend over sociale serviceresidenties. Tania Dekens, leidend ambtenaar van Iriscare, was aanwezig om een inleiding en wat achtergrondinformatie te geven.

Het onderwerp van de reflectieochtend die Centrale de Services et Soins à Domicile (CSD), Bras dessus Bras dessous en Senior Montessori op 31 januari 2023 organiseerden, was “Sociale serviceresidenties – studie van goede praktijken voor sociale serviceresidenties die innoverend zijn en op het grondgebied zijn verankerd”

Achtergrondinformatie

Nadat de deelnemers werden verwelkomd, leidde Tania Dekens, leidend ambtenaar van Iriscare, die ochtend en de presentatie in van de haalbaarheidsstudie over sociale serviceresidenties van CSD. Het was ook een gelegenheid om wat achtergrondinformatie te verstrekken over de lancering van deze door Iriscare gefinancierde pilootprojecten van sociale serviceresidenties op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat is een sociale serviceresidentie?

Dat zijn serviceresidenties die een sociaal project uitvoeren, dit wil zeggen:

  • een toegankelijk prijsbeleid dat eventueel op maat van de financiële mogelijkheden van de bewoners is;
  • een gemeenschapsvisie die gericht is op het stimuleren van sociale relaties tussen bewoners maar ook op contact met de wijk en zijn bewoners en verenigingsleven.

Het model van sociale serviceresidenties situeert zich op de kruising tussen groepshuisvesting en “klassieke” serviceresidenties. Deze alternatieven voor rusthuizen zijn diverse en interessante huisvestingsvormen voor ouderen die niet meteen naar een rusthuis willen wanneer ze niet meer alleen thuis kunnen wonen. Het is dus essentieel voor Iriscare om deze structuren te starten en in die richting te ondersteunen om tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselse ouderen.