Famiris myIriscare Klachten

Inleiding

Dit statistiekportaal omvat alle relevante cijfers over de Brusselse kinderbijslag. De vijf Brusselse kinderbijslagfondsen rapporteren maandelijks aan Iriscare over de gezinsbijslag die ze betaald hebben aan de bijslagtrekkende gezinnen voor hun rechtgevende kinderen. Voor elke maand worden de gegevens 3 keer gerapporteerd:

 • onmiddellijk na afloop van de maand;
 • 1 jaar later;
 • 2 jaar later (na controle van het jaarlijkse gezinsinkomen).

In het statistiekportaal worden de cijfers weergegeven die gerapporteerd werden onmiddellijk na afloop van de maand (= voorlopige cijfers) en de cijfers van 2 jaar later, na verwerking van de fiscale flux (= definitieve cijfers).

Opgelet! De voorlopige cijfers voor 2020 en 2021 zijn met vertraging opgevraagd waardoor ze soms geëvolueerd zijn.

De gegevens worden weergegeven in dashboards en zijn verdeeld in 9 thema’s 

 • Basisgegevens
 • Rechtsgrond
 • Sociale toeslagen
 • Wezen
 • Kinderen met een aandoening
 • Geplaatste kinderen
 • Socio-demografische kenmerken
 • Kraamgeld en adoptiebijslag
 • Uitgaven

Elk thema is opgebouwd uit verschillende pagina’s met een aantal tabellen, grafieken en/of figuren. Er zijn pagina’s met gegevens over de kinderen en bij sommige thema’s ook over de bijslagtrekkenden.

De populatie kinderen in de dashboards bestaat uit alle kinderen die recht hadden op gezinsbijslag in de betrokken maand (= rechtsmaand) en waarvoor die gezinsbijslag in de volgende maand (= betaalmaand) werd uitbetaald. De gerapporteerde bijslagtrekkenden zijn gelinkt aan één of meerdere van deze rechtgevende kinderen.

De gegevens worden meestal beschikbaar gesteld voor de maanden maart, juni, september en december.