Famiris myIriscare Klachten

Aanbod

Dit dashboard schetst het actuele geografische aanbod van het aantal erkende bedden/plaatsen in de sector van de rustoorden.

De gegevens worden gepresenteerd per voorziening en er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende bedtypes of plaatsen: rustoord voor bejaarden (ROB), rust- en verzorgingstehuis (RVT) & centrum voor dagverzorging (CDV).

Het is mogelijk om het aanbod verder te filteren op basis van de gemeente en de rechtsvorm (privé, publiek & VZW).

In het rapport over de dagprijzen van de verschillende rustoorden vertonen we de gewogen gemiddelde dagprijs per individuele of dubbele bezetting van de aangeboden kamers. Dit betekent dat de gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de prijs van de accommodatie te vermenigvuldigen met het aantal kamers dat elk kamertype heeft.

Je kan via de knoppen aan de rechterbovenkant kiezen of je informatie wilt zien over de rusthuizen, de dagcentra, of de serviceflats. Via de filters kan je ook de gemeente of rechtsvorm uitkiezen.

Wanneer je in de tabel aan de rechterzijde van het rapport een voorziening aanklikt, kan je op de gele knop drukken om meer gedetailleerde informatie over deze voorziening te krijgen zoals het adres en de verschillende kamertypes met prijs zoals ze gekend zijn bij Iriscare.

 De getoonde dagprijzen hier zijn de officiële basisprijzen die de voorzieningen aanrekenen, eventuele supplementen of tijdelijke kortingen worden niet mee in rekening genomen.

Let wel op: de prijzen voor de centra voor dagopvang werken op een andere manier, en zijn daarom niet in dit rapport opgenomen. 

Het onderstaande rapport illustreert per gemeente, het aantal beschikbare bedden in de rustoorden voor bejaarden (ROB) en de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) per 1.000 “oudere” inwoners.

De resultaten worden gepresteerd zowel voor de leeftijdscategorie 65+ als voor de leeftijdscategorie 85+.

Het aantal beschikbare bedden wordt weergeven als de gewogen gemiddelde capaciteit. Dit betekent dat er rekening gehouden wordt met wijzigingen van het aantal erkende bedden gedurende het kwartaal.