Famiris

Oproep voor vrijwilligers – Zorginstellingen

Tijdens de eerste golf van de pandemie werd er meer dan ooit een beroep gedaan op de medewerkers van de rust- en verzorgingstehuizen. Om vooruit te lopen op een periode waarin het personeel van die instellingen opnieuw onder druk komt te staan, roepen we opnieuw vrijwilligers op om mee de handen uit de mouwen te steken.

Nu de ziekenhuisopnames dagelijks toenemen, kunnen de vrijwiliigers die dat wensen daarnaast ook ingezet worden in de ziekenhuizen.

Die zouden, de komende dagen of weken, kunnen worden opgeroepen naargelang de behoeften van de Brusselse rusthuizen, de verblijfcentra voor personen met een handicap en ziekenhuizen.

Zorginstellingen

Heeft u de steun van een of meer vrijwilligers nodig?

Stuur een e-mail met uw gegevens naar voluntary@iriscare.brussels met daarin, indien mogelijk, de profielen die u zoekt en de gewenste periode. Daarna nemen wij met u contact op om zo goed mogelijk aan uw vraag te beantwoorden. Jullie aanvragen zullen elke werkdag tussen 8u en 17u behandelt worden.

Terbeschikkingstelling van het personeel

Hierbij leent een instelling haar medewerkers uit aan een derde partij die de door deze medewerkers verstrekte diensten benut en op hen een deel van het gezag uitoefent dat normaal gezien wordt uitgeoefend door hun werkgever.

Wens je als instelling medewerkers ter beschikking te stellen van een andere instelling, vul dan deze overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van personeel.

Vrijwilligers

Hoe kan je je inschrijven als vrijwilliger?

Iedereen die wil bijdragen aan dit project van burgerzin en solidariteit kan zich inschrijven via het formulier onderaan de pagina. Jouw hulp zal van onschatbare waarde zijn onze instellingen, ongeacht je diploma of beroepservaring. Het kan gaan om medische zorg, logistieke hulp of gewoon gezelschap bieden. Alle competenties en beschikbaarheden, hoe beperkt ook, zijn welkom.

Elke vrijwilliger aan wie wordt gevraagd om concrete hulp te bieden zal gedekt zijn door een verzekering. Bovendien zal het rusthuis dat de vrijwilliger inschakelt in de nodige beschermingsmiddelen voorzien.

Iriscare bedankt alvast alle vrijwilligers voor hun inzet en beschikbaarheid.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een activiteit die de vrijwilliger kosteloos en vrijwillig uitvoert ten gunste van anderen bij een organisatie zonder winstoogmerk (vzw, stichting, overheidsdienst …), en dit buiten de familie- of privéomgeving en buiten het kader van zijn of haar arbeidsovereenkomst.

Je vindt alle nuttige informatie over de regelgeving inzake vrijwilligerswerk terug op de website van het Kenniscentrum WWZ.

Elke organisatie die een beroep doet op vrijwilligers, heeft een informatieplicht ten opzichte van hen. De informatieverstrekking moet plaatsvinden voor het vrijwilligerswerk van start gaat. Daarom bezorgen we je een modelinformatiefiche en het formulier voor de arbeidsongevallenverzekering. Die moet je invullen en per e-mail terugsturen naar info@iriscare.brussels en blambrechts@spfb.brussels.

Jouw persoonsgegevens

Hoe kan je ons helpen?

Dans quelles communes pouvez-vous intervenir?

Duid de dagen aan waarop je beschikbaar bent. Geef indien mogelijk voor elke dag de tijdstippen aan waarop je beschikbaar bent.

Je kan een periode in 2020 opgeven waarin je niet beschikbaar bent.

Geef hier indien nodig verdere uitleg.

Klick hier voor de vertrouwelijkheidsverklaring..