Famiris myIriscare Klachten

Centra voor gezinsplanning

Waarover gaat het?

De centra voor gezinsplanning bieden begeleiding en informatie op het gebied van het affectieve en seksuele leven.

Wie kan ervan gebruik maken?

De centra voor gezinsplanning begeleiden personen, koppels of gezinnen. Ze organiseren medische, psychologische, sociale en juridische raadplegingen die verzekerd worden door een multidisciplinair team samengesteld uit minstens een arts, een psychiater of psycholoog en een maatschappelijk werker. Sommige centra hebben eveneens juristen, familiale bemiddelaars en seksuologen in dienst.

De centra voor gezinsplanning beantwoorden de volgende vragen:

zwangerschapstests en -begeleiding;
gynaecologisch onderzoek;
hulp bij vruchtbaarheidsproblemen;
opsporen van seksueel overdraagbare aandoeningen;
hulp inzake anticonceptie (informatie, voorschrift voor anticonceptie, enz.);
vrijwillige zwangerschapsafbreking;
psychologische steun bij problemen in het koppel of bij gezinsproblemen;
juridische informatie.

Werking

Deze centra zijn toegankelijk overdag. Onthaal en informatie zijn gratis of vereisen een kleine financiële bijdrage, afhankelijk van het inkomen van de desbetreffende persoon; ze zijn toegankelijk zonder afspraak tijdens de permanentie.

Zoek het adres voor een centrum Gezinsplanning in Brussel, erkend door Iriscare: