Famiris myIriscare Klachten

Iriscare is op zoek naar commissarissen die instaan voor het beheer van de ROB en RVT (interimmanagers) in Brussel

Iriscare is op zoek naar verschillende interimmanagementprofielen met ervaring in het beheer van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Uit de geselecteerde profielen zal een pool van interimmanagers gevormd worden die ingeschakeld kunnen worden voor opdrachten in de bicommunautaire Brusselse voorzieningen voor ouderen.

Iriscare, in zijn hoedanigheid als bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, waakt over de naleving van de normen en het welzijn en de veiligheid van de bewoners. Het garandeert kwaliteitsvolle zorg in de betrokken instellingen.

Bij vaststellingen van ernstige tekortkomingen in de voorzieningen, beschikt Iriscare over een uitgebreid systeem van sancties en begeleidingsmechanismen om gepast te kunnen reageren op de niet-naleving van de geldende regelgeving. Een van de mogelijke maatregelen die Iriscare kan opleggen is de aanstelling van een commissaris, die de directie ondersteunt in het beheer van de voorziening gedurende de tijd die nodig is om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

De commissaris speelt tijdens deze interimopdracht een essentiële rol bij het evalueren en verbeteren van de tekortkomingen, vooral wanneer de veiligheid en de gezondheid van de bewoners in het gedrang komt. Afhankelijk van de aard van de tekortkomingen, kan de opdracht  een andere focus hebben, bijvoorbeeld het verbeteren van het administratief beheer, HR-beleid, kwaliteit van de zorg of zelfs het algemeen management, …. Iriscare zoekt daarom diverse profielen om invulling te geven aan deze opdrachten.

Heb jij ervaring in een leidinggevende rol in de zorgsector? Ken je de ouderenzorg en het management ervan? Ben jij beschikbaar om opgenomen te worden in een pool van commissarissen die ingeschakeld zullen worden voor deze interimopdrachten?

Meer informatie over de vacature.

Möbius Business Redesign nv staat in voor de selectie en begeleiding doorheen deze procedure. Bij vragen kunt u contact opnemen met Möbius via: IriscareCommissioner@mobius.eu.