Professionelen

Iriscare is de nieuwe instelling voor openbaar nut (ION) bevoegd voor de bevoegdheden die in het kader van de 6de Staatshervorming zijn overgekomen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Die bevoegdheden betreffen bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, gezinsbijslagen, enz.

Bent u een zorgverlener of vertegenwoordigt u een zorginstelling (rust- of verzorgingstehuis, verzekeraar, OCMW, …) die zich dagelijks inzet voor het welzijn en de gezondheid van de Brusselaar?

Vanaf 1/1/2019 wordt Iriscare de centrale contactpersoon voor sociale zorg in Brussel.

Heb je in tussentijd toch een vraag? Surf naar de website van het RIZIV en die van de Diensten van het Verenigd College.