Famiris

Dagcentra

Wat is het?

De dagcentra organiseren overdag de opvang van volwassenen en kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Via aangepaste activiteiten bieden ze medische, psychologische, paramedische, sociale en educatieve opvolging.

Voor wie?

De dagcentra bieden opvang van:

  • (meerderjarige) volwassen personen met een handicap die zich niet kunnen integreren in een al dan niet aangepaste opleidings- of werkplaats;
  • al dan niet schoolgaande minderjarige personen met een handicap.

Vereisten om te worden opgenomen in een dagcentrum:

  • als een persoon met een handicap erkend zijn; u kan een aanvraag om erkend te worden als persoon met een handicap indienen aan de hand van het juiste formulier, terug te sturen naar de Dienst Instellingen voor Personen met een Handicap en Ouderen.
  • een toelatingsaanvraag indienen bij de Dienst Instellingen voor Personen met een Handicap en Ouderen bij Iriscare aan de hand van de formulieren van de GGC.

Elk centrum heeft zijn specifieke kenmerken op het vlak van het opgevangen publiek.

Diensten en prijs

De dagcentra zijn overdag geopend, het hele jaar door met uitzondering van weekends en feestdagen.

Eenmaal toegelaten krijgt men er medische, psychologische, paramedische, sociale en educatieve zorg van een pluridisciplinair team (maatschappelijk assistenten, psychologen, opvoeders, artsen, kinesitherapeuten enz.). Men neemt er deel aan gevarieerde en aangepaste activiteiten om vaardigheden te verkrijgen of te behouden die nodig zijn voor het dagelijks leven, en die op die manier gunstig zijn voor de zelfredzaamheid.

De centra mogen een bepaald aantal plaatsen voorbehouden voor tijdelijke zorgverlening.

Er wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Werking

Elk centrum beschikt over een gebruikersraad die suggesties formuleert betreffende de levenskwaliteit en de praktische organisatie van de opvang van personen met een handicap.