Famiris

Palliatieve zorg

Voor wie is er palliatieve zorg?

Patiënten in een terminaal stadium van hun ziekte die thuis of bij een naaste willen blijven wonen, kunnen beroep doen op palliatieve verzorging.

In Brussel kan je voor die zorg beroep doen op erkende multidisciplinaire begeleidingsteams voor palliatieve verzorging (MBEPV).

Het multidisciplinair team zorgt ervoor dat de persoon thuis kan blijven wonen. Dit door ondersteuning te bieden aan de palliatieve zorg van de patiënt, zijn mantelzorgers en het verzorgend personeel. Deze extra dienstverlening draagt bij aan een betere levenskwaliteit voor alle betrokkenen, zowel de patiënt als zijn naasten, en een grotere zelfredzaamheid van de patiënt.

Diensten en prijs

De patiënt kan het palliatieve zorgteam 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 contacteren en om hulp vragen.

Dankzij de expertise en ervaring van de palliatieve teams kan die hulp divers zijn:

  • Aanvulling op de gebruikelijke zorg
  • Pijn en andere symptomen bestrijden (bv. misselijkheid, anorexia, slikproblemen, constipatie, incontinentie, hoest, …)
  • Informatie verstrekken aan patiënten en hun naasten
  • Psychologische en morele ondersteuning bieden
  • Patiënten en hun naasten leren om bepaalde medische toestellen te gebruiken (pijnbestrijdingspomp, injectiespuit, onderhuids geneesmiddelen-reservoir enz.)
  • Patiënten informeren over de mogelijkheid tot lenen, huren of aankopen van die toestellen.
  • Palliatieve zorg coördineren en zo mogelijk zelf bepaalde zorg verstrekken met instemming van de behandelende arts.
  • Die equipes werken samen met de gebruikelijke verzorgers van de patiënten (arts, verpleegkundige enz.). Op hun verzoek kunnen ze hen ondersteunen en gespecialiseerde adviezen geven.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je voor die begeleiding rekenen op een financiële tegemoetkoming van de gezondheidszorgverzekering.

De begeleiding wordt volledig terugbetaald. Bepaalde bijkomende kosten kunnen echter aangerekend worden (bv. het persoonlijk aandeel of het remgeld op eventueel gebruikte geneesmiddelen).

Het team zal de patiënt of naaste altijd vooraf informeren over de potentiële kosten.

Hoe bijstand krijgen van een palliatief zorgteam ?

Het verzoek om behandeling of opname kan worden ingediend door de patiënt, de familie of een andere betrokkene, maar altijd met toestemming van de behandelende arts. Het verzoek moet worden gericht aan een van de volgende palliatieve zorgteams. Volgende teams zijn zorgvuldig uitgekozen door Iriscare:

Continuing Care

Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel (Schaarbeek)
Tel : 02/743.45.90
http://www.continuingcare.be/pdf/BrochureNL.pdf

Semiramis

Landbouwersstraat 30
1040 Brussel (Etterbeek)
Tel  : 02/734.87.45
www.semiramis-asbl.org

Er zijn ook andere multidisciplinaire teams die zorgondersteuning verlenen aan palliatieve patiënten in Brussel die niet onder Iriscare vallen. Om gebruik te maken van deze teams, dient u zich vooraf te informeren over de voorwaarden:

Interface Team – Cliniques Universitaires Saint-Luc

Hippokrateslaan 10/2250
1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)
Tél : 02/764.47.67
Interface Team

Omega

Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
Tél : 02/456.82.03
www.vzwomega.be